Us Girls Strength Programme.

Free for 11-16 years olds.

Female-only sessions, fun and inspiring activities, wellbeing, confidence and empowerment.

4 introductory sessions over half term Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 12.30.

The delivery of each session is different, embracing various components of strength training, conditioning, mobility and lifting.

After half term there are further opportunities on Wednesdays at 3.45pm

This programme is fully funded. It’s free, the coaches are inspiring and deliver outstanding programmes.

And there’s free merchandise for all who take part.

Funded by Street Games and Welsh Government Winter of Wellbeing.

This programme begins Tuesday 22nd February at 12.30

Places can be reserved by emailing office@strengthacademy.wales

 

Rhaglen Cryfder Ni Ferched.

Yn rhad ac am ddim ar gyfer pawb rhwng 11-16 oed.

Sesiynau merched yn unig, gweithgareddau hwyliog sy’n ysbrydoli.

4 sesiwn gyflwyno dros hanner tymor, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener am 12.30.

Bydd cyflwyniad pob sesiwn yn wahanol, gan ymdrin â nifer o wahanol elfennau hyfforddiant cryfder, cyflyru, symudedd a chodi.

Wedi hanner tymor bydd cyfleoedd pellach ar ddydd Mercher am 3.45pm

Ariennir y rhaglen hon yn llawn. Mae’n rhad ac am ddim, a’r hyfforddwyr yn ysbrydoledig ac yn cyflwyno rhaglenni arbennig iawn.

Ac mae nwyddau rhad ac am ddim i’r rhai sy’n cymryd rhan.

Ariennir gan StreetGames a Gaeaf Lles Llywodraeth Cymru.

Mae’r rhaglen hon yn dechrau ddydd Mawrth 22ain Chwefror am 12.30

Gallwch archebu lle drwy e-bostio office@strengthacademy.wales