Introduction to Strength Training. Free for 11-16 years olds.

This programme begins over half term and continues every Monday until the end of March.

4 introductory sessions over half term Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 1.30pm.

Each session has a different theme, our academy coaches have planned activities to learn how lift properly, develop strength, improve mobility, sample strength and conditioning, Weightlifting and Powerlifting.

After half term there are further opportunities on Mondays at 3.45pm

This programme is free and is fully funded by Sport Pembrokeshire and Welsh Government Winter of Wellbeing.

This programme begins Tuesday 22nd February at 1.30pm

Places can be reserved by emailing office@strengthacademy.wales

Cyflwyniad i Hyfforddiant Cryfder, yn rhad ac am ddim ar gyfer pawb rhwng 11-16 oed.

Mae’r rhaglen hon yn cychwyn dros hanner tymer ac yn parhau bob dydd Llun tan ddiwedd mis Mawrth.

4 sesiwn gychwynnol dros hanner tymor, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener am 1.30pm.

Bydd thema wahanol i bob sesiwn. Mae ein hyfforddwyr academi wedi cynllunio gweithgareddau er mwyn dysgu sut i godi’n iawn, datblygu cryfder, gwella symudedd a chyflyru, Codi Pwysau a Chodi â Phŵer.

Bydd cyfleoedd pellach wedi hanner tymor bob dydd Llun am 3.45pm

Mae’r rhaglen hon yn rhad ac am ddim ac wedi’i hariannu’n llawn gan Chwaraeon Sir Benfro a Gaeaf Lles Llywodraeth Cymru.

Bydd y rhaglen yn cychwyn ddydd Mawrth 22ain Chwefror am 1.30pm

Gallwch archebu lle drwy e-bostio office@strengthacademy.wales